Montáž zariaďovacích predmetov rozvodu hydrantov a vodomernej šachty SN

Oprava vaňe + hydroizolácia KE
7. júla 2019
Montáž plynového kotla výroba čerpadlovej skupiny KE
7. júla 2019