Montáž plynového kotla výroba čerpadlovej skupiny KE

Montáž zariaďovacích predmetov rozvodu hydrantov a vodomernej šachty SN
7. júla 2019
Montáž hydrantov KE Moldavska 8
7. júla 2019