Oprava vaňe + hydroizolácia KE

Podlahové kúrenie Hýľov KE
7. júla 2019
Montáž zariaďovacích predmetov rozvodu hydrantov a vodomernej šachty SN
7. júla 2019