Vnútorná kanalizácia KE Moldavska 8

Vonkajšia kanalizácia KE Moldavska 8
7. júla 2019
Stúpačky ZTI KE Moldavska 8
7. júla 2019