Stúpačky ZTI KE Moldavska 8

Vnútorná kanalizácia KE Moldavska 8
7. júla 2019
Rozvod ZTI v bytoch KE Moldavska 8
7. júla 2019