Ležatý rozvod ZTI UK KE Moldavska 8

Ležatá kanalizácia Letisko KE
7. júla 2019