Ležatá kanalizácia Letisko KE

Ležatý rozvod ZTI BA Avidol
7. júla 2019
Ležatý rozvod ZTI UK KE Moldavska 8
7. júla 2019